HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
選小貓咪 清理膠登 ban走聯合X媽
噴屎鞭屍狗聯X組媽太臭了 污染膠登 要清理!
http://hkgalden.com/view/463027

是時候向經常鞭天氣post的垃圾會員說再見了!
Good20Bad6
2018/03/14, 11:40:43 晚上
引用快速引用
本貼文共有 151 個回覆
好!最憎聯合祖父架啦
#undefined2018/03/16, 10:06:53 晚上
引用快速引用
好!最憎聯合祖父架啦

梳認錯人
最憎聯合奶媽架啦
#undefined2018/03/16, 10:07:33 晚上
引用快速引用
好!最憎聯合祖父架啦

梳認錯人
最憎聯合奶媽架啦


#undefined2018/03/16, 10:09:21 晚上
引用快速引用
膠登有清道夫選舉就投你
以後組媽噴屎就麻煩你

放心
我任內都唔會再見到佢了

點解AR~
#undefined2018/03/16, 10:09:41 晚上
引用快速引用
膠登有清道夫選舉就投你
以後組媽噴屎就麻煩你

放心
我任內都唔會再見到佢了

你上左任會盲
#undefined2018/03/16, 10:10:53 晚上
引用快速引用
膠登有清道夫選舉就投你
以後組媽噴屎就麻煩你

放心
我任內都唔會再見到佢了

你上左任會盲

等緊做手術切胃
#undefined2018/03/16, 10:20:02 晚上
引用快速引用
膠登有清道夫選舉就投你
以後組媽噴屎就麻煩你

放心
我任內都唔會再見到佢了

你上左任會盲

等緊做手術切胃

男人下面唔切得
選民真係甘心選個太監出黎?
#undefined2018/03/16, 10:30:22 晚上
引用快速引用
膠登有清道夫選舉就投你
以後組媽噴屎就麻煩你

放心
我任內都唔會再見到佢了

你上左任會盲

等緊做手術切胃

男人下面唔切得
選民真係甘心選個太監出黎?

小貓咪唔係女USER
#undefined2018/03/16, 10:39:54 晚上
引用快速引用
膠登有清道夫選舉就投你
以後組媽噴屎就麻煩你

放心
我任內都唔會再見到佢了

你上左任會盲

等緊做手術切胃

男人下面唔切得
選民真係甘心選個太監出黎?

小貓咪唔係女USER

sor,以為又係膠登D紅字人妖
#undefined2018/03/16, 11:12:56 晚上
引用快速引用
add oil
#undefined2018/03/16, 11:24:56 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第7
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆