HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
選小貓咪 清理膠登 ban走聯合X媽
噴屎鞭屍狗聯X組媽太臭了 污染膠登 要清理!
http://hkgalden.com/view/463027

是時候向經常鞭天氣post的垃圾會員說再見了!
Good20Bad6
2018/03/14, 11:40:43 晚上
引用快速引用
本貼文共有 151 個回覆
政綱係反一個人
我都幾出名

人?
乜你當自己係人咩?
咁請你盡返做人嘅義務

孝順媽媽 尊重別人 扶婆婆過馬路 我有AR~
#undefined2018/03/16, 10:24:02 上午
引用快速引用
政綱係反一個人
我都幾出名

人?
乜你當自己係人咩?
咁請你盡返做人嘅義務

孝順媽媽 尊重別人 扶婆婆過馬路 我有AR~

OK提名ed
#undefined2018/03/16, 10:29:33 上午
引用快速引用
同攪屎棍聯合X媽講拜拜了
#undefined2018/03/16, 2:28:51 下午
引用快速引用
同攪屎棍聯合X媽講拜拜了

#undefined2018/03/16, 2:45:28 下午
引用快速引用
無成本又可以玩嘢,點解唔留名?
#undefined2018/03/16, 3:45:05 下午
引用快速引用
無成本又可以玩嘢,點解唔留名?

點解唔提名?
#undefined2018/03/16, 5:54:20 下午
引用快速引用
同攪屎棍聯合X媽講拜拜了


#undefined2018/03/16, 9:00:32 晚上
引用快速引用
同攪屎棍聯合X媽講拜拜了
#undefined2018/03/16, 9:04:20 晚上
引用快速引用
膠登有清道夫選舉就投你
以後組媽噴屎就麻煩你
#undefined2018/03/16, 9:54:53 晚上
引用快速引用
膠登有清道夫選舉就投你
以後組媽噴屎就麻煩你

放心
我任內都唔會再見到佢了
#undefined2018/03/16, 9:59:15 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第6
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆