HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
選小貓咪 清理膠登 ban走聯合X媽
噴屎鞭屍狗聯X組媽太臭了 污染膠登 要清理!
http://hkgalden.com/view/463027

是時候向經常鞭天氣post的垃圾會員說再見了!
Good20Bad6
2018/03/14, 11:40:43 晚上
引用快速引用
本貼文共有 151 個回覆
[list]
[*]不再分開站務 內務
站務問題 內務承受 根本治標不治本
膠登必須內務站務一同改善

[*]收緊舊post回覆限制 最終以修改program解決
每名會員只可 每五分鐘回覆 每個超過十日無回覆嘅post
每名會員只可 每十五分鐘回覆 每個超過二十日無回覆嘅post

[*]開post設限 最終以修改program解決
未合投票資格嘅會員 只可每小時開一個新post

[*]延長「內務長」任期至半年一任
(如果成功推行 小貓咪承諾不會參選緊接一屆)

[*]修改或撤銷公投法
詳情待打

[*]簡化版規
現時版規過長 會着手縮短

[*]公開(至少本人)工作進度
透明 無秘密
[/list]


幾時實行到
#undefined2018/03/23, 2:08:09 下午
引用快速引用
[list]
[*]不再分開站務 內務
站務問題 內務承受 根本治標不治本
膠登必須內務站務一同改善

[*]收緊舊post回覆限制 最終以修改program解決
每名會員只可 每五分鐘回覆 每個超過十日無回覆嘅post
每名會員只可 每十五分鐘回覆 每個超過二十日無回覆嘅post

[*]開post設限 最終以修改program解決
未合投票資格嘅會員 只可每小時開一個新post

[*]延長「內務長」任期至半年一任
(如果成功推行 小貓咪承諾不會參選緊接一屆)

[*]修改或撤銷公投法
詳情待打

[*]簡化版規
現時版規過長 會着手縮短

改版[*]公開(至少本人)工作進度
透明 無秘密
[/list]


幾時實行到

兩部分
有啲要改code
ice nimda佢哋應該唔掂
唯有等nimda revamp

改版規會同其他內務長協商
希望任內搞到
#undefined2018/03/23, 2:23:27 下午
引用快速引用
若果我而家bam咗佢你係咪會退選?

無得退選㗎喎
#undefined2018/03/23, 2:26:53 下午
引用快速引用
自由是權利 亦有其義務
但搞事派以破壞膠登為樂
是時候向佢哋講拜拜

#undefined2018/03/23, 6:00:54 晚上
引用快速引用
無成本又可以玩嘢,點解唔留名?
#undefined2018/03/23, 8:05:09 晚上
引用快速引用
搞事派
要拜拜
#undefined2018/03/25, 4:50:01 下午
引用快速引用
搞事派
要拜拜
#undefined2018/03/25, 7:36:37 晚上
引用快速引用
搞事派
要拜拜
#undefined2018/03/26, 7:52:45 早上
引用快速引用
搞事派
要拜拜

又有氣溫post被推上嚟
請讓我收拾哩班垃圾
#undefined2018/03/26, 6:30:47 晚上
引用快速引用
搞事派
要拜拜
#undefined2018/03/27, 12:07:34 凌晨
引用快速引用
秒後自動載入第14
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆