HKGalden講故臺
發表文章發起投票回覆
[準備分手] 有時候我都想做返A09
待打
Good3Bad21
2018/03/10, 8:18:43 晚上
引用快速引用
本貼文共有 284 個回覆
A9
#undefined2018/03/10, 11:42:52 晚上
引用快速引用

記唔記得呢句呀契弟
你依家被人帽左好橙橙豬要人同情
但你諗下喎
人地女又屌唔到仲要俾你帽
邊個可憐啲

只能講句
條雞賤,你亦賤
#undefined2018/03/10, 11:45:46 晚上
引用快速引用
中岀即飛
#undefined2018/03/10, 11:47:02 晚上
引用快速引用
不過你可以講唔係同一個人既
咪當我炒車囉

一個人未必係痛苦
一對戀人未必相愛
#undefined2018/03/10, 11:47:44 晚上
引用快速引用

記唔記得呢句呀契弟
你依家被人帽左好橙橙豬要人同情
但你諗下喎
人地女又屌唔到仲要俾你帽
邊個可憐啲

只能講句
條雞賤,你亦賤

阿寶嫉惡如仇

不嬲唔同情現充
搶人條女更加唔值得同情
依家俾人搶左我更加更加更加呠
#undefined2018/03/10, 11:52:19 晚上
引用快速引用
沒有她,都會有別人
咁既player唔會op你過人世架
你要慶幸自己走得快就真
#undefined2018/03/10, 11:52:32 晚上
引用快速引用

記唔記得呢句呀契弟
你依家被人帽左好橙橙豬要人同情
但你諗下喎
人地女又屌唔到仲要俾你帽
邊個可憐啲

只能講句
條雞賤,你亦賤

阿寶嫉惡如仇

寶寶
#undefined2018/03/10, 11:53:00 晚上
引用快速引用

記唔記得呢句呀契弟
你依家被人帽左好橙橙豬要人同情
但你諗下喎
人地女又屌唔到仲要俾你帽
邊個可憐啲

只能講句
條雞賤,你亦賤

阿寶嫉惡如仇

不嬲唔同情現充
搶人條女更加唔值得同情
依家俾人搶左我更加更加更加呠

我唔知情
#undefined2018/03/10, 11:54:10 晚上
引用快速引用

記唔記得呢句呀契弟
你依家被人帽左好橙橙豬要人同情
但你諗下喎
人地女又屌唔到仲要俾你帽
邊個可憐啲

只能講句
條雞賤,你亦賤

阿寶嫉惡如仇

寶寶

有本事帽人,證明你都係player姐
Player同player,咪一場遊戲囉
#undefined2018/03/10, 11:54:50 晚上
引用快速引用
對唔住,應承左照顧你一生一世,
記得正式一齊前講過,我地唔會分開,我唔會主動離開你,除非你離開我。
如今對不起了,我要主動離開你了

賤人
#undefined2018/03/10, 11:55:45 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第9
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆