HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
收手啦 恰鳩個細路好威咩?
死黑警死支那婆
Good0Bad3
2018/03/06, 8:57:32 晚上
引用快速引用
本貼文共有 42 個回覆
放過個後生仔啦
#undefined2018/03/06, 9:07:04 晚上
引用快速引用

以為又抽
#undefined2018/03/06, 11:05:31 晚上
引用快速引用
死雞蟲死卡通老婆
#undefined2018/03/06, 11:06:37 晚上
引用快速引用
死雞蟲死卡通老婆

人地仲讀緊中學架咋
#undefined2018/03/06, 11:06:56 晚上
引用快速引用

以為又抽

開錯咗壺
應該係外務壼至啱
#undefined2018/03/06, 11:07:13 晚上
引用快速引用
死雞蟲死卡通老婆

做乜鳩
#undefined2018/03/06, 11:09:08 晚上
引用快速引用
死雞蟲死卡通老婆

做乜鳩

佢無講錯
#undefined2018/03/06, 11:17:50 晚上
引用快速引用
死雞蟲死卡通老婆

人地仲讀緊中學架咋

中學生都恰
#undefined2018/03/06, 11:18:21 晚上
引用快速引用
以為又屌資深
#undefined2018/03/06, 11:39:38 晚上
引用快速引用
以為又屌資深

睇你點睇架啫
#undefined2018/03/06, 11:48:47 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆