HKGalden吹水臺
發表文章發起投票
[mk]中學發生過咩甜野
以前中學試過男廁裝修
裝完廁格入面牆上有個窿
果時見到, 心諗
因為牆既另一面係女廁
以前果個年紀咩都j一餐,
即刻係個窿度望
真係可以望到隔離女廁廁格入面
望左幾分鐘有條女入黎, 係咁多
但其實咩撚都睇唔到
因為個窿大約係心口咁高, 又唔大
加上牆本身厚度, 其實只係望到個窿既正面, 所以係無野睇

過兩日個窿比人封返
Good0Bad0
2018/03/02, 1:56:50 下午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票