HKGaldenApp臺
發表文章發起投票回覆
[AN/IOS/CHROME]GRANBLUE FANTASY(2)
Good1Bad2
2018/01/16, 7:26:54 晚上
引用快速引用
本貼文共有 709 個回覆
抽到一半死ser

開返啦 送兩抽
#undefined2018/03/16, 7:20:56 晚上
引用快速引用
抽到一半死ser

開返啦 送兩抽

唉三十抽中得一隻ssr
#undefined2018/03/16, 7:44:10 晚上
引用快速引用
中咗風貞
#undefined2018/03/17, 7:39:27 早上
引用快速引用
中咗風貞

抽唔到好野, 玩到好悶
#undefined2018/03/17, 9:00:14 上午
引用快速引用
中咗風貞

正畜牲
#undefined2018/03/17, 10:09:28 上午
引用快速引用
中咗風貞

正畜牲

燒!
#undefined2018/03/17, 10:16:22 上午
引用快速引用
巴打咁快將泳貞升到80lv
#undefined2018/03/17, 10:58:44 晚上
引用快速引用
巴打咁快將泳貞升到80lv

咁啱有肥 一野食上去
#undefined2018/03/17, 11:25:42 晚上
引用快速引用
中咗個火大波人類
#undefined2018/03/18, 9:35:00 上午
引用快速引用
送抽中咗泳貝, 終於中到有用既SSR, 好感動
#undefined2018/03/18, 1:38:36 下午
引用快速引用
秒後自動載入第20
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆