HKGalden財經臺
發表文章發起投票
其實燒生算唔算貨幣操控者?
燈一燈bitcoin就由二萬跌到差唔多一萬

支那,美國,俄佬,歐洲無一個國家做到
燒生講幾句就得
Good2Bad1
2017/12/23, 12:04:40 中午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票