HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
[內務 - 封鎖公投] 會員可汗 (ID:4750) 涉嫌未得會員同意,公開其私隱
投票已經結束,本次投票總共收集到 ###

投票開始時間: 2017/09/26, 10:10:25 上午
投票完結時間: 2017/09/27, 10:10:25 上午


此投票已結束,以下是點票結果
本人根據「封鎖違反版規會員公投法」,提出以下公投:

(1) 嫌疑犯會員編號:4750
(2) 關於案情的詳盡描述,交待發起公投的原因
涉嫌未得會員EggHead (ID:8544)同意,公開其私隱。

(3) 相關證據,如超連結或截圖等
http://hkgalden.com/view/444453 #2

(4) 通過封鎖公投的條件
(1)於三小時內取得另外五名會員留言和議封鎖;
(2a)於三小時後,贊成封鎖數目達到總票數的三分之二以上,且贊成封鎖數目不少於20

(2b)於三小時內的任何時刻,贊成封鎖數目達到總票數的三分之二以上,且贊成封鎖數目不少於50
則封鎖公投獲通過,該會員需被封鎖,而公投繼續進行;否則本次公投被否決而作廢。於已成立的封鎖公投之投票期結束後,以第二個三分位數之投票選項為結果,並依據「版規及違反版規之相關罰則」決定最終刑期。其中,如果結果為「反對封鎖」,則解除對該名會員之封鎖及刪除該次犯罪記錄。

請各會員盡義務,認真審視案情,作出合理判斷,並投票(或和議)保障眾會員(包括嫌疑犯)利益。會員也可先參考《封鎖會員記錄》中的過往案例,避免雙重標準。
Good3Bad5
2017/09/26, 10:10:25 上午
引用快速引用
本貼文共有 117 個回覆
都唔知點投好
cosplay得影埋相自己放上網就預左俾人睇架啦
又要佢同意先睇得,當初咪鬼放上網啦

咁佢upload個陣又未必想同膠登身份掛鳩嘅

咁其實點解會知道張相條友就係烏大龜

呢個係一個謎

uwant post 完俾高登起底再傳黎膠登
#undefined2017/09/26, 3:44:45 下午
引用快速引用
咁我畫果幅Q版畫係咪都要bam埋


會員資料?
#undefined2017/09/26, 3:50:39 下午
引用快速引用
咁我畫果幅Q版畫係咪都要bam埋


會員資料?

講佢全名會唔會bam

林x潤
#undefined2017/09/26, 3:58:19 下午
引用快速引用
入就入
唔入就唔入
公眾人物同會員私隱都未識分就喺度吠吠吠

話你呀公廁組媽

#undefined2017/09/26, 3:59:53 下午
引用快速引用
都唔知點投好
cosplay得影埋相自己放上網就預左俾人睇架啦
又要佢同意先睇得,當初咪鬼放上網啦

咁佢upload個陣又未必想同膠登身份掛鳩嘅

咁其實點解會知道張相條友就係烏大龜

呢個係一個謎

uwant post 完俾高登起底再傳黎膠登

咁又慘啲既
#undefined2017/09/26, 4:00:31 下午
引用快速引用
和議封鎖
#undefined2017/09/26, 4:01:32 下午
引用快速引用
咁我畫果幅Q版畫係咪都要bam埋


會員資料?

講佢全名會唔會bam

林x潤

網典有
#undefined2017/09/26, 4:04:58 下午
引用快速引用
和議封鎖
#undefined2017/09/26, 4:08:47 下午
引用快速引用
和議封鎖
#undefined2017/09/26, 4:09:57 下午
引用快速引用
咁我畫果幅Q版畫係咪都要bam埋


會員資料?

講佢全名會唔會bam

林x潤

網典有

精神分裂住院表
#undefined2017/09/26, 4:10:35 下午
引用快速引用
秒後自動載入第6
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆