HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
[內務 - 封鎖公投] 會員可汗 (ID:4750) 涉嫌未得會員同意,公開其私隱
投票已經結束,本次投票總共收集到 ###

投票開始時間: 2017/09/26, 10:10:25 上午
投票完結時間: 2017/09/27, 10:10:25 上午


此投票已結束,以下是點票結果
本人根據「封鎖違反版規會員公投法」,提出以下公投:

(1) 嫌疑犯會員編號:4750
(2) 關於案情的詳盡描述,交待發起公投的原因
涉嫌未得會員EggHead (ID:8544)同意,公開其私隱。

(3) 相關證據,如超連結或截圖等
http://hkgalden.com/view/444453 #2

(4) 通過封鎖公投的條件
(1)於三小時內取得另外五名會員留言和議封鎖;
(2a)於三小時後,贊成封鎖數目達到總票數的三分之二以上,且贊成封鎖數目不少於20

(2b)於三小時內的任何時刻,贊成封鎖數目達到總票數的三分之二以上,且贊成封鎖數目不少於50
則封鎖公投獲通過,該會員需被封鎖,而公投繼續進行;否則本次公投被否決而作廢。於已成立的封鎖公投之投票期結束後,以第二個三分位數之投票選項為結果,並依據「版規及違反版規之相關罰則」決定最終刑期。其中,如果結果為「反對封鎖」,則解除對該名會員之封鎖及刪除該次犯罪記錄。

請各會員盡義務,認真審視案情,作出合理判斷,並投票(或和議)保障眾會員(包括嫌疑犯)利益。會員也可先參考《封鎖會員記錄》中的過往案例,避免雙重標準。
Good3Bad5
2017/09/26, 10:10:25 上午
引用快速引用
本貼文共有 117 個回覆
回帶都要bam

大家仲有多三個月慢慢受
#undefined2017/09/26, 10:26:10 上午
引用快速引用
屌你老母
#undefined2017/09/26, 10:26:34 上午
引用快速引用
bam la
#undefined2017/09/26, 10:27:38 上午
引用快速引用
和議放逐
#undefined2017/09/26, 10:27:54 上午
引用快速引用
得罪鞭屍黨
#undefined2017/09/26, 10:28:08 上午
引用快速引用
即係confirm 張相係佢

其實呢個唔係簡體英語嚟架咩?
點解無啦啦會話佢係烏大龜
#undefined2017/09/26, 10:32:53 上午
引用快速引用
屌你老母 懶中立開公投根本不負責任
#undefined2017/09/26, 10:33:22 上午
引用快速引用
即係confirm 張相係佢

其實呢個唔係簡體英語嚟架咩?
點解無啦啦會話佢係烏大龜

仲大獲
#undefined2017/09/26, 10:33:40 上午
引用快速引用
入就入
唔入就唔入
公眾人物同會員私隱都未識分就喺度吠吠吠
#undefined2017/09/26, 10:35:52 上午
引用快速引用
入就入
唔入就唔入
公眾人物同會員私隱都未識分就喺度吠吠吠

話你呀公廁組媽
#undefined2017/09/26, 10:36:23 上午
引用快速引用
秒後自動載入第3
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆