HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
[內務 - 封鎖公投] 會員可汗 (ID:4750) 涉嫌未得會員同意,公開其私隱
投票已經結束,本次投票總共收集到 ###

投票開始時間: 2017/09/26, 10:10:25 上午
投票完結時間: 2017/09/27, 10:10:25 上午


此投票已結束,以下是點票結果
本人根據「封鎖違反版規會員公投法」,提出以下公投:

(1) 嫌疑犯會員編號:4750
(2) 關於案情的詳盡描述,交待發起公投的原因
涉嫌未得會員EggHead (ID:8544)同意,公開其私隱。

(3) 相關證據,如超連結或截圖等
http://hkgalden.com/view/444453 #2

(4) 通過封鎖公投的條件
(1)於三小時內取得另外五名會員留言和議封鎖;
(2a)於三小時後,贊成封鎖數目達到總票數的三分之二以上,且贊成封鎖數目不少於20

(2b)於三小時內的任何時刻,贊成封鎖數目達到總票數的三分之二以上,且贊成封鎖數目不少於50
則封鎖公投獲通過,該會員需被封鎖,而公投繼續進行;否則本次公投被否決而作廢。於已成立的封鎖公投之投票期結束後,以第二個三分位數之投票選項為結果,並依據「版規及違反版規之相關罰則」決定最終刑期。其中,如果結果為「反對封鎖」,則解除對該名會員之封鎖及刪除該次犯罪記錄。

請各會員盡義務,認真審視案情,作出合理判斷,並投票(或和議)保障眾會員(包括嫌疑犯)利益。會員也可先參考《封鎖會員記錄》中的過往案例,避免雙重標準。
Good3Bad5
2017/09/26, 10:10:25 上午
引用快速引用
本貼文共有 117 個回覆
和議封鎖
#undefined2018/07/19, 11:29:03 上午
引用快速引用
和議封鎖
#undefined2018/07/19, 11:30:17 中午
引用快速引用
bam la diu
#undefined2018/07/19, 4:53:41 下午
引用快速引用
#undefined2018/10/17, 2:06:28 下午
引用快速引用
入就入
唔入就唔入
公眾人物同會員私隱都未識分就喺度吠吠吠

話你呀公廁組媽

哈哈
游蕙禎係膠登會員
我貼GOOGLE SEARCH到的游蕙禎照片 又無問佢
咪貼出會員照片LOR
#undefined2018/11/21, 11:24:33 上午
引用快速引用
屌本來就係佢自己 po 出黎比人睇架啦

又唔係膠登仔爆佢 acc 挖出黎
咁都私隱,隱你老味咩

因住會員編號61話你係公廁
#undefined2018/11/21, 11:25:38 上午
引用快速引用
上一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆