HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
[內務 - 封鎖公投] 會員可汗 (ID:4750) 涉嫌未得會員同意,公開其私隱
投票已經結束,本次投票總共收集到 ###

投票開始時間: 2017/09/26, 10:10:25 上午
投票完結時間: 2017/09/27, 10:10:25 上午


此投票已結束,以下是點票結果
本人根據「封鎖違反版規會員公投法」,提出以下公投:

(1) 嫌疑犯會員編號:4750
(2) 關於案情的詳盡描述,交待發起公投的原因
涉嫌未得會員EggHead (ID:8544)同意,公開其私隱。

(3) 相關證據,如超連結或截圖等
http://hkgalden.com/view/444453 #2

(4) 通過封鎖公投的條件
(1)於三小時內取得另外五名會員留言和議封鎖;
(2a)於三小時後,贊成封鎖數目達到總票數的三分之二以上,且贊成封鎖數目不少於20

(2b)於三小時內的任何時刻,贊成封鎖數目達到總票數的三分之二以上,且贊成封鎖數目不少於50
則封鎖公投獲通過,該會員需被封鎖,而公投繼續進行;否則本次公投被否決而作廢。於已成立的封鎖公投之投票期結束後,以第二個三分位數之投票選項為結果,並依據「版規及違反版規之相關罰則」決定最終刑期。其中,如果結果為「反對封鎖」,則解除對該名會員之封鎖及刪除該次犯罪記錄。

請各會員盡義務,認真審視案情,作出合理判斷,並投票(或和議)保障眾會員(包括嫌疑犯)利益。會員也可先參考《封鎖會員記錄》中的過往案例,避免雙重標準。
Good3Bad5
2017/09/26, 10:10:25 上午
引用快速引用
本貼文共有 117 個回覆
即係confirm 張相係佢
#undefined2017/09/26, 10:11:18 上午
引用快速引用
和議封鎖
#undefined2017/09/26, 10:13:02 上午
引用快速引用
輕判
#undefined2017/09/26, 10:14:08 上午
引用快速引用
GOOGLE搵相都BAM...
咁貼游蕙禎咪
#undefined2017/09/26, 10:14:37 上午
引用快速引用
GOOGLE搵相都BAM...
咁貼游蕙禎咪

!!!
#undefined2017/09/26, 10:15:25 上午
引用快速引用
和二
#undefined2017/09/26, 10:17:42 上午
引用快速引用
之前po 過係唔係都要開公投?
#undefined2017/09/26, 10:18:18 上午
引用快速引用
我係3年前的po 搵出黎都要公投真慘!
#undefined2017/09/26, 10:19:13 上午
引用快速引用
之前po 過係唔係都要開公投?

我3日內有開過游蕙禎POST
#undefined2017/09/26, 10:19:23 上午
引用快速引用
回帶都要bam
#undefined2017/09/26, 10:20:47 上午
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆