HKGalden講故臺
發表文章發起投票回覆
[比比故事系列]五佬奇遊記
五佬奇遊記
=========>>>
[#f7c9cc]格仔左至右睇[/#f7c9cc][/size=1]


Good11Bad0
2017/09/08, 10:42:52 晚上
引用快速引用
本貼文共有 176 個回覆
走左佬
#undefined2018/06/17, 12:57:56 下午
引用快速引用
放心,我唔係下巴輕輕嘅人,我實會再出
[#d9d9d9]我因為屋企人相繼有事,莫講話PT,練畫,連網都無心情上 不過暫時無事[/#d9d9d9]
依家開始學返,基本嘢學得比預期快,搞掂基本嘢就出得
深入技巧之後再邊出邊搵嚟學
總之一出就會定時出
真心多謝對故事仲有期待嘅巴絲
雖然劇情同畫功都無得同人比,不過我會盡120%力去畫
搞咁多嘢只係為滿足個人創作慾同埋學到點畫嘢

加油呀
慢慢出都唔緊要
實等你
覺得你有勇氣開坑已經好令人佩服
#undefined2018/06/17, 12:57:56 下午
引用快速引用
出唔切
#undefined2018/06/21, 9:50:15 晚上
引用快速引用
出唔切

究竟膠登更新咗啲乜?
#undefined2018/06/22, 7:46:02 早上
引用快速引用
出唔切

究竟膠登更新咗啲乜?

游b 坐咗監咪更新唔到
#undefined2018/06/22, 7:55:29 早上
引用快速引用
出唔切

究竟膠登更新咗啲乜?

游b 坐咗監咪更新唔到

Ice
#undefined2018/06/22, 7:57:52 早上
引用快速引用
額...雖然我知無咩人睇,不過都講聲,原本我諗住出20張
但好遺憾因為沉迷打機,只係畫咗幾張
不過同時依家新嘅畫得緻細咗,所以搞咁耐
總之呢篇嘢係長故事,我好想畫埋落去
搞到有睇嘅巴/絲等咁耐,對唔住
總之今個月中畫唔晒20張,都會照出住先,滾搞晒
#undefined2018/07/01, 4:28:49 下午
引用快速引用

之後更新都係喺呢度

===[#0505ff]http://hkgalden.com/view/459938/highlight/8009[/#0505ff]===

#undefined2018/07/01, 4:29:29 下午
引用快速引用
原來有個咁嘅post
#undefined2018/07/01, 5:10:55 下午
引用快速引用
原來有個咁嘅post

係呀
#undefined2018/07/01, 5:23:21 下午
引用快速引用
秒後自動載入第18
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆