HKGalden講故臺
發表文章發起投票回覆
[比比故事系列]五佬奇遊記
五佬奇遊記
=========>>>
[#f7c9cc]格仔左至右睇[/#f7c9cc][/size=1]


Good11Bad0
2017/09/08, 10:42:52 晚上
引用快速引用
本貼文共有 176 個回覆
Lm
#undefined2017/10/15, 1:07:36 下午
引用快速引用
lm
#undefined2017/10/15, 1:11:34 下午
引用快速引用
#undefined2017/10/19, 5:54:40 下午
引用快速引用
#undefined2017/10/28, 3:35:19 下午
引用快速引用
#undefined2017/10/29, 10:20:45 晚上
引用快速引用
走左佬
#undefined2017/10/29, 10:33:05 晚上
引用快速引用
放心,我唔係下巴輕輕嘅人,我實會再出
[#d9d9d9]我因為屋企人相繼有事,莫講話PT,練畫,連網都無心情上 不過暫時無事[/#d9d9d9]
依家開始學返,基本嘢學得比預期快,搞掂基本嘢就出得
深入技巧之後再邊出邊搵嚟學
總之一出就會定時出
真心多謝對故事仲有期待嘅巴絲
雖然劇情同畫功都無得同人比,不過我會盡120%力去畫
搞咁多嘢只係為滿足個人創作慾同埋學到點畫嘢
#undefined2017/10/29, 11:14:00 晚上
引用快速引用
走左佬

仲響度
#undefined2017/10/29, 11:14:44 晚上
引用快速引用
放心,我唔係下巴輕輕嘅人,我實會再出
[#d9d9d9]我因為屋企人相繼有事,莫講話PT,練畫,連網都無心情上 不過暫時無事[/#d9d9d9]
依家開始學返,基本嘢學得比預期快,搞掂基本嘢就出得
深入技巧之後再邊出邊搵嚟學
總之一出就會定時出
真心多謝對故事仲有期待嘅巴絲
雖然劇情同畫功都無得同人比,不過我會盡120%力去畫
搞咁多嘢只係為滿足個人創作慾同埋學到點畫嘢


支持
#undefined2017/10/29, 11:34:47 晚上
引用快速引用
#undefined2017/10/29, 11:35:40 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第12
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆