HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
覺唔覺今屆內務狗玩殘左膠登拍下籮柚就走晒
Good0Bad13
2017/08/30, 2:14:38 下午
引用快速引用
本貼文共有 84 個回覆
定係又係同法老王傾?

咩事
#undefined2017/08/30, 5:49:10 下午
引用快速引用
玩殘左膠
#undefined2017/08/30, 6:12:21 晚上
引用快速引用
傾緊膠登有冇需要修改/廢除內務制洗唔洗又話你知內務團隊叻叻
咁大改變都唔晒話俾會員知

討論緊個方案又唔比?

唔洗公投?唔洗咨詢?


中聯辦密室討論?
連我都唔知道

上次否決左啦 ,

點解果次傾修改/廢除內務制無呢屆咁鬼鼠 ?

上次ice硬推唔成
咪搵民主黨幫下手囉
#undefined2017/08/30, 6:48:28 晚上
引用快速引用
定係又係同法老王傾?

咩事

法老表示??‍♂️
#undefined2017/08/30, 7:49:22 晚上
引用快速引用
留名
#undefined2017/10/05, 8:10:31 早上
引用快速引用
角牙
#undefined2017/10/05, 9:04:08 上午
引用快速引用
車房寶寶威風凜凜
#undefined2017/10/05, 11:14:00 上午
引用快速引用
我覺得OP應該會對十二夜道歉囉
人哋無拍下籮柚就走咗去

反而進化做十三夜
#undefined2017/10/05, 11:15:08 上午
引用快速引用
#undefined2017/11/11, 2:38:59 凌晨
引用快速引用
#undefined2017/11/11, 2:42:15 凌晨
引用快速引用
秒後自動載入第5
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆