HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
覺唔覺今屆內務狗玩殘左膠登拍下籮柚就走晒
Good0Bad13
2017/08/30, 2:14:38 下午
引用快速引用
本貼文共有 84 個回覆
定係又係同法老王傾?
#undefined2017/08/30, 4:33:47 下午
引用快速引用
因為支那寶戇撚鳩鳩食賓周囉

啱呀

#undefined2017/08/30, 4:42:59 下午
引用快速引用
秘密做緊野 <=== 無敵道德高地
#undefined2017/08/30, 5:38:35 下午
引用快速引用
離題
內務長有冇權鎖過30日嘅post
#undefined2017/08/30, 5:39:58 下午
引用快速引用
離題
內務長有冇權鎖過30日嘅post

#undefined2017/08/30, 5:40:59 下午
引用快速引用
離題
內務長有冇權鎖過30日嘅post

#undefined2017/08/30, 5:41:28 下午
引用快速引用
離題
內務長有冇權鎖過30日嘅post唔該哂
#undefined2017/08/30, 5:42:15 下午
引用快速引用
傾緊膠登有冇需要修改/廢除內務制洗唔洗又話你知內務團隊叻叻
咁大改變都唔晒話俾會員知

討論緊個方案又唔比?

唔洗公投?唔洗咨詢?


中聯辦密室討論?
連我都唔知道

上次否決左啦 ,

點解果次傾修改/廢除內務制無呢屆咁鬼鼠 ?
#undefined2017/08/30, 5:43:16 下午
引用快速引用
#undefined2017/08/30, 5:43:33 下午
引用快速引用
離題
內務長有冇權鎖過30日嘅post唔該哂

THANKS
#undefined2017/08/30, 5:45:37 下午
引用快速引用
秒後自動載入第4
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆