HKGalden吹水臺
發表文章發起投票
罪言時報前總編+膠登過街老鼠,你問我答
613事件到而家計,原來我做膠登仔已經係四年前既事。
有咩想問想罵歡迎comment
Good7Bad5
2017/08/01, 6:51:42 晚上
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票