HKGalden吹水臺
發表文章發起投票
大鳩獲,唔怪得手痕腳痕左一兩個星期
尋日朝早見到有一隻木蚤,本來都唔為意
出完街去返屋企睇下咩回事,之後見到床單枕頭位生晒成堆
Good0Bad0
2017/07/30, 11:54:02 上午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票