HKGalden活動臺
發表文章發起投票回覆
[構思討論]膠登網絡電臺計劃
有冇人想合作搞個膠登網臺?
雖然我而家有做Galsoul
但係都可以搵吓一啲巴打合作做其他節目
講吓時事、歷史、文學、飲食etc
或者講吓動漫又得
總之就係講吓你嘅強項
將全部節目全部喺一個Youtube channel發放
將膠登宣揚出去
想問吓大家點睇?
Good7Bad1
2017/07/11, 4:37:47 下午
引用快速引用
本貼文共有 123 個回覆
我訓先
聽日睇
#undefined2017/07/11, 4:38:07 下午
引用快速引用
大麻
#undefined2017/07/11, 4:41:05 下午
引用快速引用
#undefined2017/07/11, 4:46:36 下午
引用快速引用
幫手些牙
#undefined2017/07/11, 4:47:39 下午
引用快速引用
lm跟進
#undefined2017/07/11, 5:12:45 下午
引用快速引用
加油
#undefined2017/07/11, 5:18:56 下午
引用快速引用
加埋聽眾唔夠一架小巴
#undefined2017/07/11, 5:21:05 下午
引用快速引用
有興趣
#undefined2017/07/11, 5:21:52 下午
引用快速引用
有興趣

#undefined2017/07/11, 5:25:02 下午
引用快速引用
一人一節目
#undefined2017/07/11, 5:40:50 下午
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆