HKGalden講故臺
發表文章發起投票回覆
[毋忘初衷] 膠登仔當初係因為高登亂bam人,先至過嚟膠登咋
膠登都變撚咗質...仲好意思屌連登高登
含撚啦膠登仔
Good14Bad5
2017/07/06, 2:56:06 下午
引用快速引用
本貼文共有 68 個回覆
OP 矛頭指向genzo

冇矛頭...我上嚟講下故咋喎
#undefined2017/07/06, 5:46:19 下午
引用快速引用
55
#undefined2017/07/19, 6:52:41 晚上
引用快速引用

Me agfa with you
#undefined2017/07/19, 6:56:54 晚上
引用快速引用
已閱置頂!
#undefined2017/07/20, 11:18:19 上午
引用快速引用
#undefined2017/08/18, 4:48:12 凌晨
引用快速引用

點解慘
#undefined2017/08/19, 3:15:58 凌晨
引用快速引用
【五毛集中營】呢幾日上連登...
http://hkgalden.com/view/438876
#undefined2017/08/19, 3:16:47 凌晨
引用快速引用
#undefined2017/08/19, 7:38:59 晚上
引用快速引用

點解慘

真係慘
#undefined2017/08/31, 2:03:00 下午
引用快速引用
#undefined2017/08/31, 2:04:25 下午
引用快速引用
秒後自動載入第4
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆