HKGalden講故臺
發表文章發起投票
[毋忘初衷] 膠登仔當初係因為高登亂bam人,先至過嚟膠登咋
膠登都變撚咗質...仲好意思屌連登高登
含撚啦膠登仔
Good14Bad5
2017/07/06, 2:56:06 下午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票