HKGalden講故臺
發表文章發起投票回覆
[毋忘初衷] 膠登仔當初係因為高登亂bam人,先至過嚟膠登咋
膠登都變撚咗質...仲好意思屌連登高登
含撚啦膠登仔
Good14Bad5
2017/07/06, 2:56:06 下午
引用快速引用
本貼文共有 68 個回覆
雖然你講嘢有啲寸 不過真係中晒POINT
#undefined2017/07/06, 3:51:22 下午
引用快速引用
55ok
#undefined2017/07/06, 3:54:11 下午
引用快速引用
不如OP講吓有邊個係被人亂咁BAM?

無呀...膠登被BAM既人全部都係死有餘辜
我發噏瘋之嘛
呢個答覆你滿意


仲有on9 仔問呢啲 on9 問題
#undefined2017/07/06, 4:39:14 下午
引用快速引用
我一早講左
不過無人聽
#undefined2017/07/06, 4:48:24 下午
引用快速引用
不如OP講吓有邊個係被人亂咁BAM?

無呀...膠登被BAM既人全部都係死有餘辜
我發噏瘋之嘛
呢個答覆你滿意


仲有on9 仔問呢啲 on9 問題

仲有戇鳩仔喺度拗呢啲戇鳩問題
#undefined2017/07/06, 5:04:19 下午
引用快速引用
不如OP講吓有邊個係被人亂咁BAM?

無呀...膠登被BAM既人全部都係死有餘辜
我發噏瘋之嘛
呢個答覆你滿意


仲有on9 仔問呢啲 on9 問題

仲有戇鳩仔喺度拗呢啲戇鳩問題

你知就好啦 , 仲拗
#undefined2017/07/06, 5:09:07 下午
引用快速引用
不如OP講吓有邊個係被人亂咁BAM?

無呀...膠登被BAM既人全部都係死有餘辜
我發噏瘋之嘛
呢個答覆你滿意


仲有on9 仔問呢啲 on9 問題

仲有戇鳩仔喺度拗呢啲戇鳩問題


蟲雞無講錯

係有人濫用掟石系統
#undefined2017/07/06, 5:44:04 下午
引用快速引用
傻閪垃圾又搞破壞
#undefined2017/07/06, 5:44:33 下午
引用快速引用
OP 矛頭指向genzo
#undefined2017/07/06, 5:44:35 下午
引用快速引用
傻閪垃圾又搞破壞

#undefined2017/07/06, 5:45:57 下午
引用快速引用
秒後自動載入第3
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆