HKGalden感情臺
發表文章發起投票回覆
爭取安樂死全紀錄
諗住打俾議員睇下邊個會受理
Good5Bad6
2017/04/24, 4:07:55 下午
引用快速引用
本貼文共有 222 個回覆
非民主國家如果有得安樂死會係一個災難
#undefined2017/04/24, 4:14:57 下午
引用快速引用
非民主國家如果有得安樂死會係一個災難

agggg
#undefined2017/04/24, 4:16:25 下午
引用快速引用
非民主國家如果有得安樂死會係一個災難


唔理得咁多
而且爭取得黎香港或已有普選
唔可能等有普選先爭取安樂死
#undefined2017/04/24, 4:18:24 下午
引用快速引用
已經send email俾尹兆堅議員
#undefined2017/04/24, 4:55:22 下午
引用快速引用
要放棄生命要付出的
這是考驗你能付出多少的時候了
#undefined2017/04/24, 4:58:00 下午
引用快速引用
香港哋邊有得,
實有好多人被安樂死
#undefined2017/04/24, 4:59:35 下午
引用快速引用
要放棄生命要付出的
這是考驗你能付出多少的時候了


做煩膠
#undefined2017/04/24, 5:01:12 下午
引用快速引用
香港哋邊有得玩,
實有好多人被安樂死,
等到第時真係有民主先玩得
#undefined2017/04/24, 5:01:42 下午
引用快速引用
香港哋邊有得,
[red]實有好多人被安樂死[/red]


Why?
#undefined2017/04/24, 5:02:43 下午
引用快速引用
香港哋邊有得,
[red]實有好多人被安樂死[/red]


Why?


合理哋剷除支共嘅眼中釘
#undefined2017/04/24, 5:07:17 下午
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆