HKGalden內務臺
發表文章發起投票
廢除內務制度公投失敗宣言
公投結果已定
兩項針對內務制度的推翻公投皆未能通過
作為公投發起人
本人對是次公投結果表示接受

是次公投期間
膠登仔之間有不少揣測
包括imagine想搞獨裁之說
本人認為有必要澄清

發起兩項推翻公投皆為本人意願
早在參選時本人已說明
將代表廢除制度之聲音參選
最後有幸當選
當然要仿效上屆內務長
在當選後實切執行參選政綱
於是決定發起推翻公投

礙於內務方案寫明
若推翻內務長適用法需由管理團隊發帖
所以該公投由ice發起
但實質上仍為本人提出
並不代表imagine立場

本人承認是次公投發起前
未作全面諮詢及討論
令各位唔撚知發生咩事
本人就此致歉

雖然公投失敗
但投票結果反映膠登內確有對內務制度不滿聲音
本人促請下屆內務團隊係咁咦都傾下
睇睇有否修憲需要

感謝本屆兩位拍檔柒頭萊斯同大砲
包容我在內務團隊中做搞屎棍角色
(雖然兩位當中有人對搞屎棍情有獨鍾)
亦恭喜兩位成功連任

亦要恭喜61賽當選幫我執屎

最後,多謝所有選我入嚟搞屎棍嘅鳩頭
同所有有份參與公投嘅撚屌
不論支持與否
衷心感激
Good10Bad4
2017/03/29, 11:40:25 晚上
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票