HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
[被中傷內務臺求公道] 如果唔解決呢件冒名抹黑事件 膠登唔使旨意有平靜日子
[被中傷內務臺求公道] 如果唔解決呢件冒名抹黑事件 膠登唔使旨意有平靜日子


明智脫光秀
會員編號 1878

冒充


edenpastora
會員編號 341


http://hkgalden.com/view/382128
Good3Bad17
2016/10/16, 10:26:07 晚上
引用快速引用
本貼文共有 105 個回覆
究竟冒他人之名出文
係咪膠登正常運作守則?

要求答案


咁71鴨死左十世
我改名做共匪襲地球又係咪要放逐
改名文化都唔識 我建議你都係玩鄉土算
#undefined2016/10/16, 11:42:34 晚上
引用快速引用
究竟冒他人之名出文
係咪膠登正常運作守則?

要求答案

要求內務長正式回答
#undefined2016/10/17, 12:00:11 凌晨
引用快速引用


So cute cute ar

#undefined2016/10/17, 12:01:17 凌晨
引用快速引用
咁你咪塞埋佢入屎眼
#undefined2016/10/17, 12:03:16 凌晨
引用快速引用
咁你咪塞埋佢入屎眼


[#FF0000]我塞埋你入屎眼[/#FF0000][/size=6]
#undefined2016/10/17, 12:07:40 凌晨
引用快速引用
咁你咪塞埋佢入屎眼


[#FF0000]我塞埋你入屎眼[/#FF0000][/size=6][/quote]
#undefined2016/10/17, 12:08:46 凌晨
引用快速引用
咁你咪塞埋佢入屎眼


[#FF0000]我塞埋你入屎眼[/#FF0000][/size=6][/quote]
[/quote]
[#ff0818]我塞你入屎眼!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/#ff0818][/size=6]
#undefined2016/10/17, 12:09:49 凌晨
引用快速引用
究竟冒他人之名出文
係咪膠登正常運作守則?

要求答案

要求內務長正式回答
#undefined2016/10/17, 12:13:43 凌晨
引用快速引用
noted with thanks
#undefined2016/10/17, 12:14:37 凌晨
引用快速引用
thanks anyway
#undefined2016/10/17, 12:14:54 凌晨
引用快速引用
秒後自動載入第3
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆