HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
[被中傷內務臺求公道] 如果唔解決呢件冒名抹黑事件 膠登唔使旨意有平靜日子
[被中傷內務臺求公道] 如果唔解決呢件冒名抹黑事件 膠登唔使旨意有平靜日子


明智脫光秀
會員編號 1878

冒充


edenpastora
會員編號 341


http://hkgalden.com/view/382128
Good3Bad17
2016/10/16, 10:26:07 晚上
引用快速引用
本貼文共有 105 個回覆
#undefined2016/10/16, 10:27:13 晚上
引用快速引用
好!!!
#undefined2016/10/16, 10:27:42 晚上
引用快速引用
入屎眼再傾啦
#undefined2016/10/16, 10:29:24 晚上
引用快速引用
[red]塞OP入屎眼!!![/red][/size=6][/b][/center]
#undefined2016/10/16, 10:29:54 晚上
引用快速引用
究竟冒他人之名出文
係咪膠登正常運作守則?

要求答案
#undefined2016/10/16, 10:57:16 晚上
引用快速引用
究竟冒他人之名出文
係咪膠登正常運作守則?

要求答案

要求內務長正式回答
#undefined2016/10/16, 11:01:39 晚上
引用快速引用
#undefined2016/10/16, 11:02:57 晚上
引用快速引用


So cute cute ar
#undefined2016/10/16, 11:15:47 晚上
引用快速引用
內務長唔會入黎架啦 你淋定KY準備入我屎眼啦
#undefined2016/10/16, 11:19:30 晚上
引用快速引用
內務長唔會入黎架啦 你淋定KY準備入我屎眼啦


內務長會塞op入屎眼
#undefined2016/10/16, 11:39:59 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆