HKGalden感情臺
發表文章發起投票回覆
誠招男友
本人簡介
慢熱、穩重,靚仔一名。
非1非0,不愛做愛。
現求一位可以讓我感受熱戀的感覺的仔仔。

條件
年齡:十六歲至二十一歲
身高:不限
體重:不歡迎肥仔
外貌:陽光(運動型優先考慮,也歡迎MK)
國籍:香港、台灣、日本
性格:穩重,不會嗲人
不歡迎人妖。
不歡迎 5p 。
不歡迎只想做愛的人。註:不獲考慮的申請人的個人資料,會直接被銷毀。
Good2Bad24
2016/09/30, 10:42:44 上午
引用快速引用
本貼文共有 149 個回覆
#undefined2016/12/18, 9:04:27 晚上
引用快速引用
屌原來你真係基架仆街

#undefined2016/12/20, 9:00:14 晚上
引用快速引用
[#167afb]紅[/#167afb][#55fff3]茶[/#55fff3][#98cbff]人[/#98cbff][#ff206d]妖[/#ff206d][#fa0000]一[/#fa0000][#fffd52]鍵[/#fffd52][#29ff34]留[/#29ff34][#4e2aff]名[/#4e2aff][/size=6]
#undefined2017/01/20, 11:35:29 中午
引用快速引用
招到未
#undefined2017/01/21, 12:07:05 中午
引用快速引用
]
I am gay, but...

係正常人都會見人講人話見鬼講鬼話架啦,
拎膠登仔搞gay有何不可?


#undefined2017/01/21, 3:43:06 下午
引用快速引用
招到未

個水塘滿到瀉仲話你知?
#undefined2017/01/21, 3:46:52 下午
引用快速引用
招到未

個水塘滿到瀉仲話你知?

?
#undefined2017/02/19, 10:31:10 晚上
引用快速引用
#undefined2017/03/20, 5:52:11 下午
引用快速引用
#undefined2017/04/22, 4:16:38 凌晨
引用快速引用
想應徵 有咩途徑 洗唔洗面試?
#undefined2017/04/22, 8:04:46 早上
引用快速引用
秒後自動載入第12
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆