HKGalden創意臺
發表文章發起投票回覆
今日踩單車夾親春袋 一沖涼就出事
痛到跪低左
Good1Bad9
2016/07/25, 8:44:49 晚上
引用快速引用
本貼文共有 122 個回覆
除咗痛車,原來仲有痛袋

半年喇 cancer都好返啦


又損


唔係咁易架師父


唔係我損
#undefined2017/06/01, 7:12:48 晚上
引用快速引用
係咪因爲太耐冇射?中醫好似有句說話叫滿受損?
#undefined2017/06/03, 6:40:40 晚上
引用快速引用
除咗痛車,原來仲有痛袋

半年喇 cancer都好返啦


又損


唔係咁易架師父


唔係我損


你條女中招?
#undefined2017/06/08, 7:33:52 晚上
引用快速引用
係咪因爲太耐冇射?中醫好似有句說話叫滿受損?


射唔岀
#undefined2017/06/19, 11:07:53 晚上
引用快速引用
溶曬未?
#undefined2017/06/19, 11:59:28 晚上
引用快速引用
#undefined2017/07/20, 6:20:18 晚上
引用快速引用
整斧頭岀事?
#undefined2017/07/22, 11:14:49 晚上
引用快速引用
#undefined2017/07/30, 2:03:09 下午
引用快速引用
#undefined2017/08/07, 10:56:34 晚上
引用快速引用
好痛
#undefined2017/08/18, 3:54:20 下午
引用快速引用
秒後自動載入第10
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆