HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
強烈譴責uno group唱k事件之中涉事小圈子成員
認真...

好撚憤怒

一班小圈子圍埋互含
再放假消息上嚟膠登
之後成班上嚟你一言我一語加鹽加醋

其他膠登仔睇到一頭霧水
好多人當真
你班小圈子已經有能力將流言變成真實

見膠登仔真心屌
就開post話係假
貼埋未貼嘅對話

如果冇人屌呢
係咪就唔會澄清件事
順便為5p行為合法化鋪路

Metalist又點
你估你前內務長大撚哂
鳩噏下我地會收貨

欺騙膠登仔連一個正式道歉都冇
屌你地老母

呢件事我個人覺得事態嚴重
我會考慮直接聯絡admin將你班人bam1314
Good49Bad3
2016/07/08, 2:54:24 下午
引用快速引用
本貼文共有 186 個回覆

Metalist又點
你估你前內務長大撚哂
鳩噏下我地會收貨Metalist一直既形象
真係今次一鋪清袋

met匪
#undefined2016/07/08, 3:20:51 下午
引用快速引用

Metalist又點
你估你前內務長大撚哂
鳩噏下我地會收貨Metalist一直既形象
真係今次一鋪清袋


額 因為得我一個出面解畫
次次都係咁
#undefined2016/07/08, 3:20:59 下午
引用快速引用
我去咁多次足聚都冇留過聯絡
屌你地根本借打機為名,私下吹水為實
仲要主動打過嚟膠登
不知所謂


其實我覺得最大問題最嘔心係將自己私下小圈子吹水既野放埋上膠登
之後仲要一副理所當然同笑鳩其他人咁既咀面
#undefined2016/07/08, 3:21:32 下午
引用快速引用
就算係無去唱k
自己係群吹水仲要上黎撚膠登仔
#undefined2016/07/08, 3:23:21 下午
引用快速引用
[right]睇 唔
? 知


點[/right]
#undefined2016/07/08, 3:23:38 下午
引用快速引用

Metalist又點
你估你前內務長大撚哂
鳩噏下我地會收貨Metalist一直既形象
真係今次一鋪清袋


額 因為得我一個出面解畫
次次都係咁

你話被人呃嘅會員自己蠢
咁叫解畫
你以為你真係不可戰勝
#undefined2016/07/08, 3:23:47 下午
引用快速引用
就算係無去唱k
自己係群吹水仲要上黎撚膠登仔

一班有內幕嘅人呃鳩啲唔知嘅人仲大條道理
#undefined2016/07/08, 3:24:45 下午
引用快速引用
應該會有人道歉嫁喇

有你老母人 你自己無份 有野就瀨鳩人 唔得就teamkill
#undefined2016/07/08, 3:24:56 下午
引用快速引用
uno group唱通宵K似乎真有其事
http://hkgalden.com/view/358636
個post del左
#undefined2016/07/08, 3:26:19 下午
引用快速引用
uno group唱通宵K似乎真有其事
http://hkgalden.com/view/358636
個post del左

#undefined2016/07/08, 3:26:37 下午
引用快速引用
秒後自動載入第5
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆