HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
強烈譴責uno group唱k事件之中涉事小圈子成員
認真...

好撚憤怒

一班小圈子圍埋互含
再放假消息上嚟膠登
之後成班上嚟你一言我一語加鹽加醋

其他膠登仔睇到一頭霧水
好多人當真
你班小圈子已經有能力將流言變成真實

見膠登仔真心屌
就開post話係假
貼埋未貼嘅對話

如果冇人屌呢
係咪就唔會澄清件事
順便為5p行為合法化鋪路

Metalist又點
你估你前內務長大撚哂
鳩噏下我地會收貨

欺騙膠登仔連一個正式道歉都冇
屌你地老母

呢件事我個人覺得事態嚴重
我會考慮直接聯絡admin將你班人bam1314
Good49Bad3
2016/07/08, 2:54:24 下午
引用快速引用
本貼文共有 186 個回覆

[#e3e3e3]難分真與假[/#e3e3e3]
#undefined2016/07/08, 3:05:53 下午
引用快速引用
睇戲先
#undefined2016/07/08, 3:07:24 下午
引用快速引用
又係佢地自己上膠登假膠鳩up
比人屌mk5p又話屌佢個d信件事係蠢
互含含到上膠登
得uno班人先知真定假咋ma
上黎講又係佢地
信係真又比佢地話on9
望唔透
#undefined2016/07/08, 3:07:57 下午
引用快速引用
屌你老母我都想識女食絲打呀
#undefined2016/07/08, 3:09:10 下午
引用快速引用
又係佢地自己上膠登假膠鳩up
比人屌mk5p又話屌佢個d信件事係蠢
互含含到上膠登
得uno班人先知真定假咋ma
上黎講又係佢地
信係真又比佢地話on9
望唔透

攻擊型初字頭
#undefined2016/07/08, 3:09:17 下午
引用快速引用
雖然開頭已知係假
但如此放肆實在噁心非常
冀此等乳臭未乾之幼稚會員自肅反省
#undefined2016/07/08, 3:10:02 下午
引用快速引用
#undefined2016/07/08, 3:10:18 下午
引用快速引用
我去咁多次足聚都冇留過聯絡
屌你地根本借打機為名,私下吹水為實
仲要主動打過嚟膠登
不知所謂
#undefined2016/07/08, 3:19:11 下午
引用快速引用

Metalist又點
你估你前內務長大撚哂
鳩噏下我地會收貨



Metalist一直既形象
真係今次一鋪清袋
#undefined2016/07/08, 3:20:11 下午
引用快速引用
#undefined2016/07/08, 3:20:24 下午
引用快速引用
秒後自動載入第4
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆