HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
強烈譴責uno group唱k事件之中涉事小圈子成員
認真...

好撚憤怒

一班小圈子圍埋互含
再放假消息上嚟膠登
之後成班上嚟你一言我一語加鹽加醋

其他膠登仔睇到一頭霧水
好多人當真
你班小圈子已經有能力將流言變成真實

見膠登仔真心屌
就開post話係假
貼埋未貼嘅對話

如果冇人屌呢
係咪就唔會澄清件事
順便為5p行為合法化鋪路

Metalist又點
你估你前內務長大撚哂
鳩噏下我地會收貨

欺騙膠登仔連一個正式道歉都冇
屌你地老母

呢件事我個人覺得事態嚴重
我會考慮直接聯絡admin將你班人bam1314
Good49Bad3
2016/07/08, 2:54:24 下午
引用快速引用
本貼文共有 186 個回覆
我都有份
#undefined2016/07/08, 2:59:02 下午
引用快速引用
支持
#undefined2016/07/08, 2:59:08 下午
引用快速引用
#undefined2016/07/08, 2:59:09 下午
引用快速引用
唔明點解比人呃個啲人有問題而唔係呃人個個有問題

條女著得暴露俾人強姦係抵死
#undefined2016/07/08, 2:59:48 下午
引用快速引用
雖然我好憎貓頭鷹
但係今次我都buy松溪嘞

小圈子咪由得你哋小囉
講真,大把啦
弊就弊在喺膠登聯群結黨搞事
膠登係一眾會員嘅聚腳地
點解唔可以你有你哋5P
我有我哋吹水
河水不犯井水呢?

不過1314,又激咗啲嘅
#undefined2016/07/08, 3:00:12 下午
引用快速引用
#undefined2016/07/08, 3:00:26 下午
引用快速引用
打機可能好少事 但一開左話題吹水就無得返轉頭 再講係即時通訊 嚴重過初字頭不是夢
#undefined2016/07/08, 3:01:42 下午
引用快速引用
相信黨

利申 冇加入
#undefined2016/07/08, 3:04:21 下午
引用快速引用
你斷言
你誅心
你無腦
咁都信
#undefined2016/07/08, 3:05:08 下午
引用快速引用
仲招唔招frd子 ?
#undefined2016/07/08, 3:05:47 下午
引用快速引用
秒後自動載入第3
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆