HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
強烈譴責uno group唱k事件之中涉事小圈子成員
認真...

好撚憤怒

一班小圈子圍埋互含
再放假消息上嚟膠登
之後成班上嚟你一言我一語加鹽加醋

其他膠登仔睇到一頭霧水
好多人當真
你班小圈子已經有能力將流言變成真實

見膠登仔真心屌
就開post話係假
貼埋未貼嘅對話

如果冇人屌呢
係咪就唔會澄清件事
順便為5p行為合法化鋪路

Metalist又點
你估你前內務長大撚哂
鳩噏下我地會收貨

欺騙膠登仔連一個正式道歉都冇
屌你地老母

呢件事我個人覺得事態嚴重
我會考慮直接聯絡admin將你班人bam1314
Good49Bad3
2016/07/08, 2:54:24 下午
引用快速引用
本貼文共有 186 個回覆
#undefined2018/01/29, 8:38:32 晚上
引用快速引用
16年架啦
#undefined2018/02/24, 6:46:27 晚上
引用快速引用
haha
#undefined2018/03/31, 2:30:47 下午
引用快速引用
#undefined2018/05/25, 1:10:53 下午
引用快速引用
好撚憤怒
#undefined2018/06/13, 8:31:26 晚上
引用快速引用
谷都執埋仲未玩完呀?
#undefined2018/06/13, 9:15:28 晚上
引用快速引用
#undefined2018/07/11, 9:27:53 上午
引用快速引用
谷都執埋仲未玩完呀?

陷阱卡:永續譴責
#undefined2018/07/11, 9:59:36 上午
引用快速引用
ok
#undefined2018/08/02, 9:00:23 晚上
引用快速引用
流氓在
#undefined2018/08/02, 9:03:50 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第19
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆