HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
強烈譴責uno group唱k事件之中涉事小圈子成員
認真...

好撚憤怒

一班小圈子圍埋互含
再放假消息上嚟膠登
之後成班上嚟你一言我一語加鹽加醋

其他膠登仔睇到一頭霧水
好多人當真
你班小圈子已經有能力將流言變成真實

見膠登仔真心屌
就開post話係假
貼埋未貼嘅對話

如果冇人屌呢
係咪就唔會澄清件事
順便為5p行為合法化鋪路

Metalist又點
你估你前內務長大撚哂
鳩噏下我地會收貨

欺騙膠登仔連一個正式道歉都冇
屌你地老母

呢件事我個人覺得事態嚴重
我會考慮直接聯絡admin將你班人bam1314
Good49Bad3
2016/07/08, 2:54:24 下午
引用快速引用
本貼文共有 186 個回覆

笑笑笑笑乜撚野呀屌你老母,成撚日鞭鞭鞭,好撚好玩呀,收皮啦on9仔


嬲嬲豬

係呀,點樣呀?
#undefined2016/11/18, 11:22:50 晚上
引用快速引用

係誤信嘅會員嘅問題乘客問題
#undefined2016/11/19, 7:30:04 早上
引用快速引用
唉…
#undefined2016/12/14, 7:11:49 晚上
引用快速引用

笑笑笑笑乜撚野呀屌你老母,成撚日鞭鞭鞭,好撚好玩呀,收皮啦on9仔


嬲嬲豬

係呀,點樣呀?

#undefined2017/01/04, 12:41:06 下午
引用快速引用
點睇秋花個小圈子
#undefined2017/01/04, 12:43:09 下午
引用快速引用
點睇秋花個小圈子

成班鳩頭圍埋劣鳩
#undefined2017/01/04, 12:52:38 下午
引用快速引用
點睇秋花個小圈子

成班鳩頭圍埋劣鳩

#undefined2017/01/04, 12:53:06 下午
引用快速引用
瞓左無睇 肉務太上皇比人1314左未
#undefined2017/01/04, 12:53:32 下午
引用快速引用
[#167afb]紅[/#167afb][#55fff3]茶[/#55fff3][#98cbff]人[/#98cbff][#ff206d]妖[/#ff206d][#fa0000]一[/#fa0000][#fffd52]鍵[/#fffd52][#29ff34]留[/#29ff34][#4e2aff]名[/#4e2aff][/size=6]
#undefined2017/02/02, 12:52:07 下午
引用快速引用
點睇秋花個小圈子

成班鳩頭圍埋劣鳩


#undefined2017/02/02, 12:58:49 下午
引用快速引用
秒後自動載入第16
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆