HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
強烈譴責uno group唱k事件之中涉事小圈子成員
認真...

好撚憤怒

一班小圈子圍埋互含
再放假消息上嚟膠登
之後成班上嚟你一言我一語加鹽加醋

其他膠登仔睇到一頭霧水
好多人當真
你班小圈子已經有能力將流言變成真實

見膠登仔真心屌
就開post話係假
貼埋未貼嘅對話

如果冇人屌呢
係咪就唔會澄清件事
順便為5p行為合法化鋪路

Metalist又點
你估你前內務長大撚哂
鳩噏下我地會收貨

欺騙膠登仔連一個正式道歉都冇
屌你地老母

呢件事我個人覺得事態嚴重
我會考慮直接聯絡admin將你班人bam1314
Good49Bad3
2016/07/08, 2:54:24 下午
引用快速引用
本貼文共有 186 個回覆

笑笑笑笑乜撚野呀屌你老母,成撚日鞭鞭鞭,好撚好玩呀,收皮啦on9仔


嬲嬲豬

係呀,點樣呀?
#undefined2016/09/10, 7:49:27 晚上
引用快速引用

笑笑笑笑乜撚野呀屌你老母,成撚日鞭鞭鞭,好撚好玩呀,收皮啦on9仔


嬲嬲豬

係呀,點樣呀?

#undefined2016/09/11, 11:46:31 中午
引用快速引用

笑笑笑笑乜撚野呀屌你老母,成撚日鞭鞭鞭,好撚好玩呀,收皮啦on9仔


嬲嬲豬

係呀,點樣呀?


#undefined2016/09/11, 11:53:04 中午
引用快速引用

笑笑笑笑乜撚野呀屌你老母,成撚日鞭鞭鞭,好撚好玩呀,收皮啦on9仔


嬲嬲豬

係呀,點樣呀?#undefined2016/09/11, 1:16:32 下午
引用快速引用

笑笑笑笑乜撚野呀屌你老母,成撚日鞭鞭鞭,好撚好玩呀,收皮啦on9仔


嬲嬲豬

係呀,點樣呀?

#undefined2016/09/11, 2:18:21 下午
引用快速引用
#undefined2016/09/28, 9:28:33 晚上
引用快速引用
#undefined2016/09/28, 9:48:13 晚上
引用快速引用

笑笑笑笑乜撚野呀屌你老母,成撚日鞭鞭鞭,好撚好玩呀,收皮啦on9仔


嬲嬲豬

係呀,點樣呀?


#undefined2016/09/28, 9:48:52 晚上
引用快速引用

笑笑笑笑乜撚野呀屌你老母,成撚日鞭鞭鞭,好撚好玩呀,收皮啦on9仔


嬲嬲豬

係呀,點樣呀?#undefined2016/10/26, 4:18:50 下午
引用快速引用
#undefined2016/11/18, 12:48:08 下午
引用快速引用
秒後自動載入第15
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆