HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
強烈譴責uno group唱k事件之中涉事小圈子成員
認真...

好撚憤怒

一班小圈子圍埋互含
再放假消息上嚟膠登
之後成班上嚟你一言我一語加鹽加醋

其他膠登仔睇到一頭霧水
好多人當真
你班小圈子已經有能力將流言變成真實

見膠登仔真心屌
就開post話係假
貼埋未貼嘅對話

如果冇人屌呢
係咪就唔會澄清件事
順便為5p行為合法化鋪路

Metalist又點
你估你前內務長大撚哂
鳩噏下我地會收貨

欺騙膠登仔連一個正式道歉都冇
屌你地老母

呢件事我個人覺得事態嚴重
我會考慮直接聯絡admin將你班人bam1314
Good49Bad3
2016/07/08, 2:54:24 下午
引用快速引用
本貼文共有 186 個回覆
好似二戰咁 導火線跟本都唔撚重要
根本係有矛盾先會咁
點解釋都冇用
#undefined2016/07/08, 4:45:58 下午
引用快速引用
好似二戰咁 導火線跟本都唔撚重要
根本係有矛盾先會咁
點解釋都冇用

#undefined2016/07/08, 4:48:10 下午
引用快速引用
又係澳門狗

真係多撚謝
#undefined2016/07/08, 4:48:23 下午
引用快速引用
又係澳門狗

真係多撚謝

#undefined2016/07/08, 4:49:17 下午
引用快速引用
又係澳門狗

真係多撚謝得償所願
#undefined2016/07/08, 4:51:07 下午
引用快速引用
又係澳門狗

真係多撚謝得償所願


#undefined2016/07/08, 4:51:29 下午
引用快速引用
又係澳門狗

真係多撚謝得償所願#undefined2016/07/08, 4:53:27 下午
引用快速引用
#undefined2016/07/08, 4:58:27 下午
引用快速引用
不如我講下前傳

話說尋晚上Facebook果陣見到有個msg
開黎睇,發現一位add左但未聯絡過既facebook user send左幾張相黎,內容就係最先公開既cap圖,話唔知點搞好
我再問佢先知佢就係鐵球改
當時佢好似信晒cap圖,覺得真係走左去唱K,話「唔想膠登變成咁」,想我一齊諗下點做
而我因為冇入group未知真相,都覺得佢地似乎真係走左去唱K,個post就咁誕生
依個就係事件既開端屌,真係鐵波

#undefined2016/07/08, 4:59:22 下午
引用快速引用
有份9up既都抵屌
至於真定假就佢地先知
#undefined2016/07/08, 5:04:15 下午
引用快速引用
秒後自動載入第12
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆