HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
強烈譴責uno group唱k事件之中涉事小圈子成員
認真...

好撚憤怒

一班小圈子圍埋互含
再放假消息上嚟膠登
之後成班上嚟你一言我一語加鹽加醋

其他膠登仔睇到一頭霧水
好多人當真
你班小圈子已經有能力將流言變成真實

見膠登仔真心屌
就開post話係假
貼埋未貼嘅對話

如果冇人屌呢
係咪就唔會澄清件事
順便為5p行為合法化鋪路

Metalist又點
你估你前內務長大撚哂
鳩噏下我地會收貨

欺騙膠登仔連一個正式道歉都冇
屌你地老母

呢件事我個人覺得事態嚴重
我會考慮直接聯絡admin將你班人bam1314
Good49Bad3
2016/07/08, 2:54:24 下午
引用快速引用
本貼文共有 186 個回覆
不如我講下前傳

話說尋晚上Facebook果陣見到有個msg
開黎睇,發現一位add左但未聯絡過既facebook user send左幾張相黎,內容就係最先公開既cap圖,話唔知點搞好
我再問佢先知佢就係鐵球改
當時佢好似信晒cap圖,覺得真係走左去唱K,話「唔想膠登變成咁」,想我一齊諗下點做
而我因為冇入group未知真相,都覺得佢地似乎真係走左去唱K,個post就咁誕生
依個就係事件既開端


#undefined2016/07/08, 4:37:46 下午
引用快速引用
Met你唔好再駁 有小圈子仲要咁揚呢點本身已經係抵屌


唉其實我只係駁唱K嘅指控
玩假膠嗰啲 已經道歉
#undefined2016/07/08, 4:38:25 下午
引用快速引用
不如我講下前傳

話說尋晚上Facebook果陣見到有個msg
開黎睇,發現一位add左但未聯絡過既facebook user send左幾張相黎,內容就係最先公開既cap圖,話唔知點搞好
我再問佢先知佢就係鐵球改
當時佢好似信晒cap圖,覺得真係走左去唱K,話「唔想膠登變成咁」,想我一齊諗下點做
而我因為冇入group未知真相,都覺得佢地似乎真係走左去唱K,個post就咁誕生
依個就係事件既開端屌,真係鐵波
#undefined2016/07/08, 4:38:38 下午
引用快速引用
睇乜野非常盗吖
睇一眾telegram v ip 玩鳩膠登仔好過
#undefined2016/07/08, 4:39:06 下午
引用快速引用
#90 宜開新po
#undefined2016/07/08, 4:40:18 下午
引用快速引用
睇乜野非常盗吖
睇一眾telegram v ip 玩鳩膠登仔好過

勁撚過inception 同盗海豪情
局中局中局中局
#undefined2016/07/08, 4:40:32 下午
引用快速引用
始作俑者
一開始係我話uno小圈子去唱K先
係我自己出個鳩post, 諗住兜個圈笑metalist就算玩5P都會同人傾內務
我冇同任何人合謀, 更加唔會同流氓一伙
我喺個post有貼過疑似絲打相, 之後俾人證明咗係google是但偷圖, 跟住我就冇玩
不過啲人已經失控
#undefined2016/07/08, 4:41:03 下午
引用快速引用
#90 宜開新po

OK陣間會開
#undefined2016/07/08, 4:41:08 下午
引用快速引用
Met你唔好再駁 有小圈子仲要咁揚呢點本身已經係抵屌


唉其實我只係駁唱K嘅指控
玩假膠嗰啲 已經道歉


大家講緊本身group呢樣野存在+放上嚟呢回事
就算係假膠 都係因為有group先咁 明唔明
#undefined2016/07/08, 4:42:15 下午
引用快速引用
不如我講下前傳

話說尋晚上Facebook果陣見到有個msg
開黎睇,發現一位add左但未聯絡過既facebook user send左幾張相黎,內容就係最先公開既cap圖,話唔知點搞好
我再問佢先知佢就係鐵球改
當時佢好似信晒cap圖,覺得真係走左去唱K,話「唔想膠登變成咁」,想我一齊諗下點做
而我因為冇入group未知真相,都覺得佢地似乎真係走左去唱K,個post就咁誕生
依個就係事件既開端

即刻on facebook,我都收到訊息喎
#undefined2016/07/08, 4:42:59 下午
引用快速引用
秒後自動載入第11
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆