HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
今日係膠登內務制度最黑暗一日
http://m.hkgalden.com/view/358014/page/1
[內務 - 封鎖公投] 會員 薛丁格(4750)使用殘體字,涉嫌影響其他使用者討論意欲。
- 分享自膠登

上述公投以一票之差 最終結果為反對封鎖
換言之 會員4750僅需承受21小時封鎖刑罰 而且不留案底
同一時間 會員日行一膠亦因一字殘體被訴諸公投 最終結果卻為重判
比較兩者 不禁令人懷疑 部分膠登會員有包庇之嫌

更甚 觀乎案情 會員薜丁格行為實屬挑戰膠登會員
該會員於日行一膠之公投 以殘體字「和議封鎖」
並挑戰會員對其「掟石」
及後更於自己之封鎖公投 重覆上述行為
實在比日行一膠所涉罪行更為嚴重

內務制度為本討論區基石
公投寄望會員眾智 (collective intelligence)
會員於投票時參考被告過往事蹟 實在無可厚非
然而 薜丁格絕不應該藉名望獲特權 甚至脫離法律制裁
否則 眾智將成眾志

根據公投法
針對同一時件所發起之第二次(或更多)公投 即為後續公投 應由內務長或管理員發起
本人建議內務長發起第二次公投 重新進行判決 並得出適當刑期

同時 內務長亦應考慮參考薜丁格公投 運用修刑權
對日行一膠一案一視同仁 或盡量減刑
法律面前 不單人人平等 亦應包括老鼠或狗隻

[right]膠登討論區前內務長
Metalist[/right]
Good18Bad30
2016/07/06, 6:50:13 晚上
引用快速引用
本貼文共有 465 個回覆
當初你話信膠登仔理性


爭一票啫
嗰樣野主要係講66.6%線
有特權脫罪係仆街 但係制度上較難避免
但係最需要避免係聚眾掟死人

生安白造我有特權
哇 我坐左10幾個鐘
又無出po 叫投反對


做同樣嘅野 有唔同後果 咪特權 客觀事實
至於係你問題定膠登仔問題
目前我話係膠登仔問題
如果你小圈子號召人保你 咪你結黨營私
明未

友人見我有難 拔刀相助有問題?
#undefined2016/07/06, 7:33:11 晚上
引用快速引用
你當初解決咗問題 有冇諗過可持續呢樣野
Fix完當下問題之後會再產生 人嘅本性就係醜陋
你相信制度可以搞得點膠登仔 但個制度唔去因時制宜咁去進步
結果點?咪你自己出呢個post囉
點解你會覺有人包庇 有冇諗過除咗人嘅因素之外制度太偏向一方
理性嘅膠登仔有幾多我唔知 但我就已經唔會再投票
#undefined2016/07/06, 7:34:34 晚上
引用快速引用
當初你話信膠登仔理性


爭一票啫
嗰樣野主要係講66.6%線
有特權脫罪係仆街 但係制度上較難避免
但係最需要避免係聚眾掟死人

生安白造我有特權
哇 我坐左10幾個鐘
又無出po 叫投反對


做同樣嘅野 有唔同後果 咪特權 客觀事實
至於係你問題定膠登仔問題
目前我話係膠登仔問題
如果你小圈子號召人保你 咪你結黨營私
明未

友人見我有難 拔刀相助有問題?

講到小圈子 有啲五十步笑百步嘅感覺
#undefined2016/07/06, 7:35:30 晚上
引用快速引用
我記得今次冇用小圈子救佢喎
#undefined2016/07/06, 7:36:02 晚上
引用快速引用
當初你話信膠登仔理性


爭一票啫
嗰樣野主要係講66.6%線
有特權脫罪係仆街 但係制度上較難避免
但係最需要避免係聚眾掟死人

生安白造我有特權
哇 我坐左10幾個鐘
又無出po 叫投反對


做同樣嘅野 有唔同後果 咪特權 客觀事實
至於係你問題定膠登仔問題
目前我話係膠登仔問題
如果你小圈子號召人保你 咪你結黨營私
明未

友人見我有難 拔刀相助有問題?


如果你個友人喺日行一膠嗰度投贊成 喺你度投反對
佢有問題

但係
我講緊嘅唔係逐個人
係膠登會員嘅collective intelligence
造成你無啦啦有特權

你係被動嫁咋 同情你
#undefined2016/07/06, 7:36:16 晚上
引用快速引用
我記得今次冇用小圈子救佢喎


明明有
#undefined2016/07/06, 7:36:37 晚上
引用快速引用
我記得今次冇用小圈子救佢喎


明明有

冇呀,我仲話我投重刑添
#undefined2016/07/06, 7:37:14 晚上
引用快速引用
當初你話信膠登仔理性


爭一票啫
嗰樣野主要係講66.6%線
有特權脫罪係仆街 但係制度上較難避免
但係最需要避免係聚眾掟死人

生安白造我有特權
哇 我坐左10幾個鐘
又無出po 叫投反對


做同樣嘅野 有唔同後果 咪特權 客觀事實
至於係你問題定膠登仔問題
目前我話係膠登仔問題
如果你小圈子號召人保你 咪你結黨營私
明未

友人見我有難 拔刀相助有問題?

講到小圈子 有啲五十步笑百步嘅感覺

我同多數黨員係無私交
同丁主席直頭無交流
#undefined2016/07/06, 7:37:25 晚上
引用快速引用
當初你話信膠登仔理性


爭一票啫
嗰樣野主要係講66.6%線
有特權脫罪係仆街 但係制度上較難避免
但係最需要避免係聚眾掟死人

生安白造我有特權
哇 我坐左10幾個鐘
又無出po 叫投反對


做同樣嘅野 有唔同後果 咪特權 客觀事實
至於係你問題定膠登仔問題
目前我話係膠登仔問題
如果你小圈子號召人保你 咪你結黨營私
明未

友人見我有難 拔刀相助有問題?

講到小圈子 有啲五十步笑百步嘅感覺


好彩我個小圈子唔會干涉內務
#undefined2016/07/06, 7:37:26 晚上
引用快速引用
當初你話信膠登仔理性


爭一票啫
嗰樣野主要係講66.6%線
有特權脫罪係仆街 但係制度上較難避免
但係最需要避免係聚眾掟死人

生安白造我有特權
哇 我坐左10幾個鐘
又無出po 叫投反對


做同樣嘅野 有唔同後果 咪特權 客觀事實
至於係你問題定膠登仔問題
目前我話係膠登仔問題
如果你小圈子號召人保你 咪你結黨營私
明未

友人見我有難 拔刀相助有問題?

講到小圈子 有啲五十步笑百步嘅感覺

我同多數黨員係無私交
同丁主席直頭無交流


我知我知
#undefined2016/07/06, 7:37:48 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第8
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆