HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
今日係膠登內務制度最黑暗一日
http://m.hkgalden.com/view/358014/page/1
[內務 - 封鎖公投] 會員 薛丁格(4750)使用殘體字,涉嫌影響其他使用者討論意欲。
- 分享自膠登

上述公投以一票之差 最終結果為反對封鎖
換言之 會員4750僅需承受21小時封鎖刑罰 而且不留案底
同一時間 會員日行一膠亦因一字殘體被訴諸公投 最終結果卻為重判
比較兩者 不禁令人懷疑 部分膠登會員有包庇之嫌

更甚 觀乎案情 會員薜丁格行為實屬挑戰膠登會員
該會員於日行一膠之公投 以殘體字「和議封鎖」
並挑戰會員對其「掟石」
及後更於自己之封鎖公投 重覆上述行為
實在比日行一膠所涉罪行更為嚴重

內務制度為本討論區基石
公投寄望會員眾智 (collective intelligence)
會員於投票時參考被告過往事蹟 實在無可厚非
然而 薜丁格絕不應該藉名望獲特權 甚至脫離法律制裁
否則 眾智將成眾志

根據公投法
針對同一時件所發起之第二次(或更多)公投 即為後續公投 應由內務長或管理員發起
本人建議內務長發起第二次公投 重新進行判決 並得出適當刑期

同時 內務長亦應考慮參考薜丁格公投 運用修刑權
對日行一膠一案一視同仁 或盡量減刑
法律面前 不單人人平等 亦應包括老鼠或狗隻

[right]膠登討論區前內務長
Metalist[/right]
Good18Bad30
2016/07/06, 6:50:13 晚上
引用快速引用
本貼文共有 465 個回覆
當初你話信膠登仔理性


爭一票啫
嗰樣野主要係講66.6%線
有特權脫罪係仆街 但係制度上較難避免
但係最需要避免係聚眾掟死人

生安白造我有特權
哇 我坐左10幾個鐘
又無出po 叫投反對


做同樣嘅野 有唔同後果 咪特權 客觀事實
至於係你問題定膠登仔問題
目前我話係膠登仔問題
如果你小圈子號召人保你 咪你結黨營私
明未
#undefined2016/07/06, 7:20:15 晚上
引用快速引用
我覺得大家係時候要認清楚事實
#undefined2016/07/06, 7:21:11 晚上
引用快速引用
黑開
#undefined2016/07/06, 7:21:40 晚上
引用快速引用
真係好黑暗
公投變咗私刑工具

呢個post正評仲要咁少
膠登會員好唔理性

我決定去高登拉隊叫多啲新人嚟
沖淡呢度嘅結黨、包庇文化


支持!

不過大概拉返嚟嘅仲喪
#undefined2016/07/06, 7:21:53 晚上
引用快速引用
當初你話信膠登仔理性


爭一票啫
嗰樣野主要係講66.6%線
有特權脫罪係仆街 但係制度上較難避免
但係最需要避免係聚眾掟死人


同人唔同命 你覺得只係爭一票嘅問題


都話 制度只需要避免聚眾掟死人
聚眾脫罪 係口誅筆伐


太偏向怕掟死人 再衍生出其他問題你睇唔到定視而不見
好似今朝個隻老一輩打殘體 第一頁回覆竟然係冇人屌佢 之後見到都廢事上
開口埋口話支持繁體 但係某啲會員做就冇問題
你親生仔有病好耐 你自己望下啦
#undefined2016/07/06, 7:22:13 晚上
引用快速引用
當初你話信膠登仔理性


爭一票啫
嗰樣野主要係講66.6%線
有特權脫罪係仆街 但係制度上較難避免
但係最需要避免係聚眾掟死人


同人唔同命 你覺得只係爭一票嘅問題


都話 制度只需要避免聚眾掟死人
聚眾脫罪 係口誅筆伐


太偏向怕掟死人 再衍生出其他問題你睇唔到定視而不見
好似今朝個隻老一輩打殘體 第一頁回覆竟然係冇人屌佢 之後見到都廢事上
開口埋口話支持繁體 但係某啲會員做就冇問題
你親生仔有病好耐 你自己望下啦


講真 老一輩打殘體 我會心諗算數喎
咁佢真係唔識嘛

問題係薜丁格係挑戰囉
至於有病嘅 係人多過制度
但係鞭屍黨公投掟唔死 我都一早知啦
有66.6%算意料之外添
咁冇辦法嫁喎 一係授予內務長權火力 引用公投案例直bam
咁樣加權你點睇吖?
#undefined2016/07/06, 7:25:26 晚上
引用快速引用
剛剛瞓醒發生乜事
#undefined2016/07/06, 7:26:51 晚上
引用快速引用
剛剛瞓醒發生乜事

玉皇大帝打救蒼生
#undefined2016/07/06, 7:27:12 晚上
引用快速引用
剛剛瞓醒發生乜事

玉皇大帝打救蒼生

#undefined2016/07/06, 7:29:02 晚上
引用快速引用
就算真係要公投老一輩
我都會投輕判
#undefined2016/07/06, 7:32:01 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第7
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆