HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
今日係膠登內務制度最黑暗一日
http://m.hkgalden.com/view/358014/page/1
[內務 - 封鎖公投] 會員 薛丁格(4750)使用殘體字,涉嫌影響其他使用者討論意欲。
- 分享自膠登

上述公投以一票之差 最終結果為反對封鎖
換言之 會員4750僅需承受21小時封鎖刑罰 而且不留案底
同一時間 會員日行一膠亦因一字殘體被訴諸公投 最終結果卻為重判
比較兩者 不禁令人懷疑 部分膠登會員有包庇之嫌

更甚 觀乎案情 會員薜丁格行為實屬挑戰膠登會員
該會員於日行一膠之公投 以殘體字「和議封鎖」
並挑戰會員對其「掟石」
及後更於自己之封鎖公投 重覆上述行為
實在比日行一膠所涉罪行更為嚴重

內務制度為本討論區基石
公投寄望會員眾智 (collective intelligence)
會員於投票時參考被告過往事蹟 實在無可厚非
然而 薜丁格絕不應該藉名望獲特權 甚至脫離法律制裁
否則 眾智將成眾志

根據公投法
針對同一時件所發起之第二次(或更多)公投 即為後續公投 應由內務長或管理員發起
本人建議內務長發起第二次公投 重新進行判決 並得出適當刑期

同時 內務長亦應考慮參考薜丁格公投 運用修刑權
對日行一膠一案一視同仁 或盡量減刑
法律面前 不單人人平等 亦應包括老鼠或狗隻

[right]膠登討論區前內務長
Metalist[/right]
Good18Bad30
2016/07/06, 6:50:13 晚上
引用快速引用
本貼文共有 465 個回覆
下屆等我出山救登
#undefined2016/07/06, 10:52:22 晚上
引用快速引用
下屆等我出山救登


55 19[#FF0000]689[/#FF0000]
#undefined2016/07/06, 10:53:20 晚上
引用快速引用
其實以前紅登個時唔鐘意一個人會集體block鳩佢,由佢單機自動收皮

但呢到有公投之後個個唔鐘意就直接掟,要佢消失

係我理解底下,公投只係為左板規既灰色地帶而設,姐係肉務腸判斷唔到直bam既時候用

所以最有效根本係應該限制公投,肉務腸覺得有需要先准開,唔係咩提升青山病友既智力


#undefined2016/07/06, 10:56:37 晚上
引用快速引用
下屆等我出山救登


55 19[#FF0000]689[/#FF0000]

考慮真參選
或者整份新嘅改革proposal, 開民間公投, 再"送"俾當選人, 施壓逼佢跟
#undefined2016/07/06, 10:56:51 晚上
引用快速引用
其實以前紅登個時唔鐘意一個人會集體block鳩佢,由佢單機自動收皮

但呢到有公投之後個個唔鐘意就直接掟,要佢消失

係我理解底下,公投只係為左板規既灰色地帶而設,姐係肉務腸判斷唔到直bam既時候用

所以最有效根本係應該限制公投,肉務腸覺得有需要先准開,唔係咩提升青山病友既智力
但係高登嘅反五毛措施 唔夠失敗咩?
而家搞到成個討論氣氛係地獄
#undefined2016/07/06, 11:00:44 晚上
引用快速引用
有冇解決方法?
#undefined2016/07/06, 11:07:19 晚上
引用快速引用
有冇解決方法?

沒有
#undefined2016/07/06, 11:07:48 晚上
引用快速引用
其實以前紅登個時唔鐘意一個人會集體block鳩佢,由佢單機自動收皮

但呢到有公投之後個個唔鐘意就直接掟,要佢消失

係我理解底下,公投只係為左板規既灰色地帶而設,姐係肉務腸判斷唔到直bam既時候用

所以最有效根本係應該限制公投,肉務腸覺得有需要先准開,唔係咩提升青山病友既智力
但係高登嘅反五毛措施 唔夠失敗咩?
而家搞到成個討論氣氛係地獄

咪彈性少少,只要會員提出充分證據,可以由肉務腸開公投掟五毛
#undefined2016/07/06, 11:17:52 晚上
引用快速引用
地震高崗,一派西山千古秀;門朝大海,江河河水萬年流!
[#D868FD]一鍵留名[/#D868FD][/size=1]
#undefined2016/07/06, 11:23:20 晚上
引用快速引用
有冇解決方法?

總之掟死佢就解決左
未解決?解決左。
好撚公平。
#undefined2016/07/06, 11:23:22 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第25
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆