HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
今日係膠登內務制度最黑暗一日
http://m.hkgalden.com/view/358014/page/1
[內務 - 封鎖公投] 會員 薛丁格(4750)使用殘體字,涉嫌影響其他使用者討論意欲。
- 分享自膠登

上述公投以一票之差 最終結果為反對封鎖
換言之 會員4750僅需承受21小時封鎖刑罰 而且不留案底
同一時間 會員日行一膠亦因一字殘體被訴諸公投 最終結果卻為重判
比較兩者 不禁令人懷疑 部分膠登會員有包庇之嫌

更甚 觀乎案情 會員薜丁格行為實屬挑戰膠登會員
該會員於日行一膠之公投 以殘體字「和議封鎖」
並挑戰會員對其「掟石」
及後更於自己之封鎖公投 重覆上述行為
實在比日行一膠所涉罪行更為嚴重

內務制度為本討論區基石
公投寄望會員眾智 (collective intelligence)
會員於投票時參考被告過往事蹟 實在無可厚非
然而 薜丁格絕不應該藉名望獲特權 甚至脫離法律制裁
否則 眾智將成眾志

根據公投法
針對同一時件所發起之第二次(或更多)公投 即為後續公投 應由內務長或管理員發起
本人建議內務長發起第二次公投 重新進行判決 並得出適當刑期

同時 內務長亦應考慮參考薜丁格公投 運用修刑權
對日行一膠一案一視同仁 或盡量減刑
法律面前 不單人人平等 亦應包括老鼠或狗隻

[right]膠登討論區前內務長
Metalist[/right]
Good18Bad30
2016/07/06, 6:50:13 晚上
引用快速引用
本貼文共有 465 個回覆
感性同理性無話邊個比較好
=啟蒙時代 同 浪漫主義
無話邊個比較重要
#undefined2016/07/06, 8:26:16 晚上
引用快速引用
*** met狗偉論一覽 ***

內務制度為膠登基石(實為現咩燼生安白造制度)
[#ff0310]http://hkgalden.com/view/335632[/#ff0310]
薜丁格藉名望獲特權 (實為met狗9up)
[#ff0310]已解釋[/#ff0310]
屌人=干預內務(同上)
[#ff0310]實為我陪犬養鳩嗡[/#ff0310]
薛丁格結黨營私(同上)
[#ff0310]雙重標準為證明[/#ff0310]
膠登投票會員皆為理性(同上)
[#ff0310]我希望佢地理性 制度需要佢地理性
但我冇判斷佢地是否理性 亦唔到我判斷[/#ff0310]

平時你講野淨係鳩叫
今次竟然講到有意義嘅論點
#undefined2016/07/06, 8:27:05 晚上
引用快速引用
現時公投有太多選項
亦不應公開即時結果畀未投票嘅會員

隱藏即時結果唔錯,但要大幅修例喔
#undefined2016/07/06, 8:27:35 晚上
引用快速引用
現時公投有太多選項
亦不應公開即時結果畀未投票嘅會員

隱藏即時結果唔錯,但要大幅修例喔

唔公開咪比唉屎任意改票?
黑箱作業俾人掟死左都唔知
#undefined2016/07/06, 8:28:45 晚上
引用快速引用
Re 1. 我今次都冇用咩terms
至於膠登就係玩民主制度
咁偏離左要批評 好正常
你同薜丁格一樣習非成是

2. 咁洗唔洗搵其他案例 係回覆入面用殘體 嚟比較下
玩野都係辯護理由嘅話 係咪可以時代廣場

3. 「理性決定」vs「唔乞人憎」
好似矛盾左
Whatever我好似冇講(或者重點唔係)膠登仔唔理性
而係雙重標準 藉名望脫罪

4. 唔明你嗡乜
法律上冇規定後續公投咩情況下先可發起
而如果發起左 都只係關薜丁格事 唔會牽涉日行一膠


1. 公投雖然係你一手起草, 但最終都係由會員通過. 會員點詮釋公投制度, 係唔係民主, 係另一事, 各自表述, 唔可以用你個版本解釋,, 因此唔存在偏離依個說法. [#ff0011]我從來唔承認公投就等於叫做民主, 否則你根本唔知咩叫民主[/#ff0011]. 如果有個咁既公投制度就自稱民主, 完全係笑話

2. 我唔知會員基於咩理由決定封唔封, 佢地一定有自己的理由, 如果你假定人係理性作出決定, 而依個決定一定係會員認為最符合佢個人最大利益而作出. 但個人理性唔一定等於集體理性. 唔可以因為用左簡體字就話雙重標準. 咁老一輩無人理夠係三重標準添啦, 又如何?

3, 係我反駁你雙重標準之說, 強調會員決定係建基於理性, 因此決定本身係一致

4. 咁你講晒啦. 乜都你詮釋. 我反對你的詮釋

公投寫明要「會員也可先參考《封鎖會員記錄》中的過往案例,避免雙重標準。」
所以批評個結果係雙重標準好合理

你最多話公投制度係一個bad form of democracy
但係佢點都係民主 起碼會員自行決定咩行為係不被允許 冇一個角色超然於公投制度 (ignore ice)

你已經解釋左其中一種感性嘅決定
但我重複 我訴諸嘅係宏觀嘅collective intelligence
唔關微觀事

4. 後續公投得兩句 自己睇囉


1. 因此我質疑你個論點

2. no commment.

3. 我一再強調, 我地無法詮釋會員作出決定的基礎. 而我既睇法係, 會員對兩宗案件取態不一, 有佢既依據, 只係你唔認同而已

4. 我都講左我既觀點, 你自己睇

1. whatever我有得批評就得啦

2. thx

3. 你睇微觀 我睇宏觀

4. 咪話唔明你嗡乜 關日行一膠咩事
#undefined2016/07/06, 8:29:18 晚上
引用快速引用
其實干涉內務係罪名咩!?
見到唔啱就要改,係正常嘅事。
#undefined2016/07/06, 8:30:18 晚上
引用快速引用
現時公投有太多選項
亦不應公開即時結果畀未投票嘅會員

隱藏即時結果唔錯,但要大幅修例喔

唔公開咪比唉屎任意改票?
黑箱作業俾人掟死左都唔知

aggg
#undefined2016/07/06, 8:31:11 晚上
引用快速引用
其實

某d澳門狗有咩資格

香港[/size=4]膠登討論區會員既決定說三道四呢
#undefined2016/07/06, 8:31:33 晚上
引用快速引用
現時公投有太多選項
亦不應公開即時結果畀未投票嘅會員

隱藏即時結果唔錯,但要大幅修例喔

唔公開咪比唉屎任意改票?
黑箱作業俾人掟死左都唔知

可能可以內務長mon住
不過3個鐘點都要開一次

個setting純粹因為正負評都係全公開
其實冇咩考量
#undefined2016/07/06, 8:31:37 晚上
引用快速引用
Btw
即使係改,
根據不追究紀往原則,
今次結果我都一定接受
#undefined2016/07/06, 8:32:02 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第16
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆