HKGalden時事臺
發表文章發起投票
我們到底係膠登仔定"正統"高登仔???
事源http://forum8.hkgolden.com/view.aspx?type=CA&message=4521242
開始攻擊我們
今日高登就像WW2的自迪法國,民國38年的中國
紅色高登不在一樣
淪陷國總會有打手攻擊流亡國
只怕膠登變今日臺灣
咁我們到底係膠登定"正統"高登仔
又引發忠誠問題
我們要好似陳雲咁搞高登邦聯定好似支記咁做大高登膠
定好似本土派咁做個膠登仔呢
Good0Bad0
2013/06/18, 6:06:55 早上
本貼文共有 79 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
算啦
係度發下高質post算
其實唔洗嘈唔洗理
#12013/06/18, 6:34:43 早上
引用快速引用
我本來都係正統高登仔,咁又點
#22013/06/18, 6:35:32 早上
引用快速引用
膠傑:「去到果邊
一旦你講埋果d嘢
俾人告既就係你
我覺得班友都係驚依d野姐」

笑而不語
你係高登講誹謗言論
比人告既都係你
#32013/06/18, 6:36:10 早上
引用快速引用
愈多呢D post只會搞到更多仇恨
講到底高登班巴打都唔係我地敵人
#42013/06/18, 6:37:07 早上
引用快速引用
6. 忒修斯之船

史上最為古老的思想實驗之一便是被稱為忒修斯之船的悖論。這個實驗最早出自普魯塔克的記載。它描述了一艘可以在海上航行幾百年的船,這歸功於不斷的維修和 部件的替換。只要一塊木板腐爛了,它就會被替換掉,以此類推,直到所有的部件都不再是最初的那些。問題是,最終產生的這艘船還是原來的忒修斯之船,還是一 艘完全不同的新船?如果不是原來的船了,那麼從什麼時候開始它不再是原來的船了?哲學家Thomas Hobbes後來對此進行了更深刻的探討:如果有人用忒修斯之船上取下來的老部件來重新建造一艘新的船,那麼兩艘船中哪艘才是真正的忒修斯之船?
#52013/06/18, 6:37:50 早上
引用快速引用
遲啲有膠登本土派VS大高登派
#62013/06/18, 6:59:32 早上
引用快速引用
愈多呢D post只會搞到更多仇恨
講到底高登班巴打都唔係我地敵人

#72013/06/18, 7:00:00 早上
引用快速引用
搵人撰寫《膠登遺民論》
#82013/06/18, 7:00:41 早上
引用快速引用
兩者無衝突
#92013/06/18, 7:01:35 早上
引用快速引用
果邊係某幾個追住黎咬啫
叫D巴絲唔好宣傳得咁狠
始終都影響到人地討論
私底下見人地有興趣先PM
呢邊好多巴絲仲有高登AC..
#102013/06/18, 7:01:38 早上
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票