HKGalden內務臺
發表文章發起投票
我雷超uid: 2777會繼續參選內務長
今屆有投我都知道我政綱
就好簡單: 打份工
有嘢就做, 唔做多餘嘢
希望大家繼續支持

因為我係改名怪, 所以請認清我uid: 2777
Good6Bad2
2015/10/22, 10:16:17 上午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票