HKGalden吹水臺
發表文章發起投票
建議香港喺街道上增加大量滅火筒
每次見到/聞到D人成身汗
就好想用滅火筒射佢地
Good11Bad1
2015/04/27, 12:52:59 下午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票