HKGalden感情臺
發表文章發起投票
聖人犬養學富UP疏uid7139祟拜區


天眼通一睇就知我地啲凡人唔知既野啦讀心神探,你地根本就係嬲嬲豬

聖人一直在我們的身邊,簡直係再世先知,幾時表演劈開紅海

豉油:http://hkgalden.com/view/247031/highlight/7139
Good7Bad1
2015/04/04, 12:11:31 凌晨
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票