HKGalden時事臺
發表文章發起投票
多得LARRYLO對花膠一鞭我走去搵返晒革命初期D PO黎睇令我領悟出香港政治運動失敗既根源
香港人失敗之處係中意訴諸群眾[/size=6]
當然 基於民主既原則接受群眾既意願係必然既
但你地要做既野唔係將群眾既意見重新表達一次嘛
群眾係因為佢地自身既缺憾陷於苦難
而佢地推舉出黎既領袖應該係要為佢地既缺憾提出解答 引導群眾為佢地帶黎佢地所需要既野
但領袖唔解答之餘反而走去猜度群眾既意願 繼續縱容佢地既缺憾
而大家都將呢種行為視為尊重民意既表現
改變反而被視為傷害群眾既行為
所有人都處於和希泥既狀態 發出同樣既呻吟
所有問題全部不了了之 苦難不斷累積

試問一個凡人從群眾中走出黎成為佢地既領袖
而佢所做既野就同佢凸個頭出黎之前係一樣既
咁佢凸個頭出黎做咩呢
如果所謂既領袖除左個頭凸D之外就同其他人冇分別既
咁佢又可以拯救到邊個?
如果要成為領袖既條件就只係凸個頭出黎既話
咁呢到永遠唔會有引領社會變革既革命
呢到注定就只會有一班矮仔搏上位既運動

而家既我再見到"呢到冇代表"既標語我唔會再理解為無政府主義既覺悟
呢個更多係一種絕望既悲鳴
呢句話唔係話冇人可以領導我既意思
而係冇人會黎領導我既意思

咁村民究竟諗咩呢?
Good24Bad3
2014/12/09, 11:18:20 上午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票