HKGalden感情臺
發表文章發起投票
好心絲打就唔好直認絲打 係呀 忍小忍 話緊你呀
屌你老母 引到成班厹

自己講野成隻雞咁

收兵就去5P 啦


Good33Bad30
2014/07/04, 12:34:13 下午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票