HKGalden吹水臺
發表文章發起投票
你地現在來膠登目的係乜?
係想有新高登?
係想有一個地方發泄不滿?
定係想分享啲日常生活有趣野?

每一個上膠登的人真係要認真反思下,如果唔係依到又會變高登個邊噤
Good1Bad1
2013/06/16, 2:06:34 凌晨
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票